BMO Global Asset Management


Een reƫel beleggingsperspectief wordt belangrijker door zowel het Pensioenakkoord als COVID-19. Enkele tips.

BMO Global Asset Management |

  • Hoe kan een pensioenfonds omgaan met het spanningsveld tussen deflatie- en inflatierisico’s?
  • Vereist een reëel beleggingsperspectief een ander strategisch beleggingsbeleid?
  • Dienen pensioenfondsen nu al voor te sorteren op het Pensioenakkoord met hun renteafdekking? En zo ja, hoe?

Download hier de powerpointpresentatie.