SPO


In control op IT-Governance. Een integrale IT-benadering vanuit bestuurlijk perspectief.

SPO |

  • Hoe geeft u als pensioenfondsbestuurder invulling aan uw bestuurlijke verantwoordelijkheid op het gebied van IT?
  • Wat zijn de ontwikkelstappen voor een optimale IT-Governance?
  • Hoe ziet de huidige generieke IT-structuur eruit en wat zijn hierbij de strategische speerpunten voor pensioenfondsen?

Meer informatie: https://www.spo.nl/aanbod/leergang-it-governance