Candriam


(Duurzame) beleggingsmogelijkheden die passen binnen European Green Deal en het nieuwe pensioencontract.

Candriam | 14:25-14:55 & 15:00-15:30 uur

Tijdens de kennissessie wordt gesproken over:

  • Huidige en toekomstige regelgeving, zoals SFDR, hebben grote invloed op duurzaam vermogensbeheer
  • Het nieuwe Pensioencontract: Trend naar Duurzame alternatieve beleggingsstrategieën