SPO


Risicobereidheidsonderzoek

SPO | 14:25-14:55 & 15:00-15:30 uur

Tijdens de kennissessie wordt gesproken over: 

  • Hoe risicobereidheid en -houding vast te stellen?
  • Hoe kun je de uitkomsten gebruiken als oriëntatie op te maken keuzes? – NPC/ WVP, maar ook voor de verdere inrichting en vormgeving van het gekozen contract
  • Eerste ervaringen uit de praktijk

Voor iedereen die betrokken is bij de totstandkoming en uitvoering van de nieuwe pensioenregeling zoals pensioenfondsbestuurders.