Candriam


The Race to Net Zero - Inzichtelijk en meetbaar maken van de CO2-afdruk van je beleggingsportefeuille

Candriam | 14:10-14:40 uur en 15:05-15:35 uur

Leerpunten:

  • Verschil tussen Scope 1, scope 2 en scope 3 emissies van een bedrijf
  • Problematiek scope 3 metingen
  • Verschil tussen CO2-voetafdruk, CO2-intensiteit en WACI
  • Problematiek van het noemer-effect (“denominator-effect”)
  • “Paris-Alignment”: Relatieve versus Absolute CO2 reductie van een beleggingsportefeuille
  • Impact op Tracking-Error en andere risico-karakteristieken
  • Andere/betere klimaat-metrics zoals de ‘temperatuur’ van een bedrijf/beleggingsportefeuille