Martin van Rijn


Voorzitter raad van bestuur - Reinier Haga Groep

Martin van Rijn is sinds november 2017 voorzitter raad van bestuur van de Reinier Haga Groep. Deze groep bestaat uit de STZ-ziekenhuizen HagaZiekenhuis (Den Haag) en Reinier de Graaf (Delft en Voorburg), en het LangeLand Ziekenhuis (Zoetermeer). Bij de Reinier Haga Groep werken 7.500 medewerkers, 550 medisch specialisten en 200 arts-assistenten in opleiding. 

Voordat Martin van Rijn bij de Reinier Haga Groep kwam was hij staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het kabinet Rutte- Asscher (2012-2017). Daarvoor was hij onder meer CEO pensioenuitvoerder PGGM (2008-2012), directeur-generaal Gezondheidszorg bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2003-2008) en directeur-generaal Management en Personeelsbeleid bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2000-2003). 

Econoom Martin van Rijn (Erasmus Universiteit) vervulde in de periode 1980-2000 diverse beleids- en directiefuncties binnen het Directoraat Generaal Volkshuisvesting bij het ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu. Bij dit ministerie was hij plaatsvervangend directeur-generaal Volkshuisvesting (1995-2000).