Arjen Monster


Principal Strategic Advice & LDI Advice - NNIP

Arjen Monster is werkzaam bij de afdeling Integrated Client Solutions (ICS) van NN Investment Partners (NNIP) en verantwoordelijk voor Strategisch Advies en LDI Advies aan DB pensioenfondsen. Arjen heeft 20 jaar ervaring in de beleggingsindustrie en heeft zich in deze periode gespecialiseerd in LDI, derivaten, risico management, portefeuille beheer en strategische advisering.