Mark Irwin


Actuarieel adviseur en voorzitter van het Expertisecentrum - TKP

Mark is actuarieel adviseur en voorzitter van het Expertisecentrum. Van huis uit wiskundige, koos hij in 2010 voor de pensioenwereld en in 2015 voor TKP. In die jaren volgde hij diverse opleidingen, onder andere in financieel risicomanagement, vermogensbeheer en data science. De laatste tijd focust hij zich meer op deelnemers en hun beleving van pensioen. Bij de Pensioenfederatie zit Mark onder meer in de commissie Actuariaat en de Onderzoeksgroep Uitvoering Pensioenakkoord.

Opmerkelijk: Is dankzij de start van zijn carrière als wiskundeleraar geoefend in het goed uitleggen van complexe materie.