Bianca van der Goes


Director - PwC

Mr. Bianca van der Goes CPL is director binnen de pensioenpraktijk van PwC. Zij adviseert pensioenuitvoerders over onder meer governance, zorgplicht, compliance, risk, privacy en uitbesteding. Voordat zij bij PwC in dienst trad, was Bianca 14 jaar advocaat waar zij adviseerde en procedeerde over (de zorgplicht bij) diverse vermogensopbouwproducten en pensioen.