Ron Harmsen


Pensioenfondsbestuurder - SPO

Ron Harmsen begeleidt en adviseert organisaties en medezeggenschapsorganen bij de ontwikkeling en implementatie van complexe veranderingen, waarmee grote belangen voor de betrokken partijen gemoeid zijn. Ron is daarnaast sinds het begin van de jaren ’90 pensioenfondsbestuurder. Sinds 2020 vult Ron een adviseursrol in bij SPO.