Robin Schreurs


Adviseur productontwikkeling - AZL

Robin Schreurs is bij AZL werkzaam als Adviseur Productontwikkeling. Daarnaast is Robin lid van de sectorbrede werkgroep Innovatie Digitale Pensioenuitvoering (IDP). Binnen deze werkgroep, die wordt gevormd door collega’s van verschillende grote pensioenuitvoeringsorganisaties, worden diverse onderwerpen opgepakt ronden optimalisatie van gegevensuitwisseling op non-concurrentieel gebied.

Op het onderwerp ‘Gegevensuitwisseling tussen pensioenuitvoeringsorganisatie en vermogensbeheerder’ is Robin de initiatiefnemer en kartrekker. De werkgroep IDP wordt gefaciliteerd door SIVI, het toonaangevende kennis- en standaardisatie-instituut voor de financiële sector. Met zijn uitgebreide kennis en ervaring draagt Robin actief bij aan de ontwikkeling van innovatieve oplossingen binnen de digitale pensioenuitvoering.