AZL


Gegevensuitwisseling tussen pensioenuitvoeringsorganisatie en vermogensbeheerder

AZL | 14:10-14:40 uur en 15:05-15:35 uur

  • Toelichting op het initiatief vanuit de werkgroep Innovatie Digitale Pensioenuitvoering (incl. de reden en het verwachte resultaat)
  • Status van de standaard (is de gegevensset al gepubliceerd, hoever staan we met de technische specificatie?)
  • Vooruitblik naar de toekomst (acceptatie en beheer)